Versatile se od roku 2015 věnuje architektonickým návrhům a projektovým pracím všech stupňů dokumentace včetně inženýrské činnosti, a to projektům rozličných měřítek od urbanismu, bytové výstavby až po rodinné domy a interiéry.

V roce 2023 byla založena dceřiná společnost versatile space věnující se vlastnímu developmentu.

Klientům poskytujeme poradenství a konzultační činnost již v počáteční fázi předprojektové přípravy.

Sledujeme nejmodernější trendy v architektuře a tvorbě dokumentace. Tu vytváříme jako komplexní digitální model budovy, zkráceně BIM.

Ateliér

Ing. arch. Pavel Salák / ČKA 04 399

Ing. arch. Filip Cichý / ČKA 05 049
Ing. arch. Markéta Šornová

Ing. arch. Markéta Churanová
Bc. Oleh Zimin
Bc. Aleš Krajči

Sona Bagirova

Versatile s.r.o.

Vinohradská 1188/58
130 00 Praha 3

IČ 066 64 164
DIČ CZ 066 64 164

Zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 285325