Dvojdomy Libiš

Projekt uzavřeného areálu se čtveřicí dvojdomů. Domy jsou pojednány jako jednoduché bílé kubické hmoty s nepravidelným uspořádáním oken s doplněním o dřevěné prvky.

  • návrh interiéru
  • povolení stavby
  • prováděcí dokumentace

2023

Další projekt

CityZEN