Byty Neratovice

Hmota bytového domu přebírá tvarosloví okolní zástavby menších měřítek členěním konzolované části menší celky. Dělení je podpořeno i siluetou sedlových střech a zvýrazněnou tektonikou východní fasády.

  • prováděcí dokumentace
  • residenční výstavba

2021

FOTO STUDIO FLUSSER

Další projekt

kanceláře BrainOne