Rodinný dům Neratovice

Návrh domu vycházel z malé výměry pozemku a jeho nevhodné orientaci vůči světovým stranám. Jižní fasáda tvoří  hranici pozemku, proto bylo vytvořeno atrium otevřené přes obě podlaží tak, aby došlo k maximální přirozenému prosvětlení dispozice.

  • povolení stavby
  • prováděcí dokumentace
  • studie stavby

2015

Tomáš Vlach

Další projekt

Vila Záryby